Манга Академия е вълнуващ начин да създаваш комикси и да се срещаш с хора, които споделят интересите ти.

За нас комиксите са начин за споделяне на идеи, истории, светове. Ние искаме да им помогнем да оживеят. Знаем, че всеки проект се нуждае от знания,  подкрепа, мотивация и вдъхновение. Затова създадохме не просто курс по рисуване, а общност, която да се развива и расте дълго след това.

Още за нас

Курсовете на Манга Академия обхващат целия процес на създаване на един комикс

Това включва рисуване, създаване на светове и разказване на истории, както и реализацията и начините на публикуване на завършения проект. Занятията се провеждат в малки групи и включват лекционна част, упражнения, дискусии, екипни задачи, в някои случаи гледане на филми, четене на комикси и задачи извън курса.

Ние ценим и подкрепяме:

  • Даването на иформация, вместо използването „трикове” за решаване на проблеми.
  • Образованието, което е забавно и подкрепя не само знанието, но и личността
  • Свободата на творческо изразяване и вземането на самостоятелни решения
  • Работата в екип и свободното споделяне на информация
Вижте нашите курсове
Индивидуален подход
Хора със сходни интереси
Свобода при избора на стил
Възможност за обучение онлайн

Искаме да създадем не просто курс по рисуване, а общност която да се развива и расте

Лектори, които са гостували на курсовете на Манга Академия

Професионални художници и писатели, които са гостували на курсовете ни. Срещите помагат на курсистите ни да се запознаят с творчеството на български автори и да почерпят от техния опит.