Можем ли да учим рисуване онлайн?

Снимка на корицата  Khara Woods 

Има ли неща, които просто не могат да се случат на компютър? Или в днешно време с подходящата техника, малко желание и изобретателност можем да намерим решение за всичко? Можем ли да учим рисуване онлайн?

В тази статия се спираме на обучението именно по рисуване, а не на онлайн обучението въобще. В този смисъл не сме засегнали проблемите свързани например с намаления социален контакт или дългото време, прекарано пред екран, които са съществени.

Какво се случва в един урок по рисуване?

Снимка: Eduardo Casajús Gorostiaga в Unsplash

Все още съществува идеята, че рисуването е особен вид магия, достъпна само за посветени. Макар че е трудно, на първо място трябва да разсеем мита, че рисуването е за избрани и че само определен, подбран вид хора (хора, които имат “талант”) следва да го практикуват. Все пак вие тичате в парка за удоволствие, без някой да го интересува дали го правите добре или не.

Всъщност урокът по рисуване не се различава съществено от урока по математика. И двете имат теоретична и практическа част. Без теорията ученикът се лута и не знае как да реши дадена задача, а без практиката теорията просто няма смисъл.

В случая с рисуването обаче, акцентът пада повече върху практиката. В зависимост от възрастта на детето и метода на преподавателя, теоретичната част може да бъде минимална или пропусната. Това означава, че учителят ще се опита да събуди въображението, да вдъхнови и може би да даде насока на неща, които ученикът вече иска да рисува. Този вариант е особено подходящ за по-малки деца, за които се счита, че теорията само ще изсуши спонтанните и искрени рисунки. Но може да е подходящ и за хора, които вече имат опит, но търсят мотивация и вдъхновение или имат проблем да се отпуснат.

Противно на интуицията, теория не винаги е равнозначно на лекция. Теорията може да бъде научена през дискусии, упражнения, наблюдение. Когато темата или възрастта на ученика са подходящи, акцентът дори и в рисуването може да се върне към теоретичната част.

Какво прави учителят?

Различните методи на преподаване са много разнообразни – те се различават според самия преподавател, възрастта на ученика и контекста-дали той рисува за удоволствие, за обща култура, подготвя се за изпит, има определена цел.

В най-общия случай обаче учителят (самостоятелно или заедно с учениците) дава теория или поне насока за работа след което поставя задача. Макар, че тя може да изглежда произволна, обикновено има много конкретна цел: да помогне на ученика да се отпусне, да подобри конкретни умения, да приложи на практика наученото в теоретичната част. След това ученикът изпълнява задачата, за която има определено време – от няколко минути, до няколко часа или дори няколко дни. Когато задачата е по-дълга, учителят проверява работата на ключови етапи и дава още насоки. Учителят следи дали ученикът среща проблеми, дали се разсейва и защо, прави корекции в изпълнението на задачата и след изпълнението ѝ, обсъжда резултата.

“Някои техники и сфери на изобразителното изкуство всъщност са много подходящи за онлайн курсове. Такива са дигиталната илюстрация, софтуерните курсове, курсовете по дизайн, история и др”

Може ли това да се случи онлайн?

Вероятно няма да ви изненадаме, ако отговорим, че зависи от случая. Рисуването има много аспекти, които могат да бъдат изучавани: техника, теория, приложение, история на изкуството и много други. Някои техники и сфери на изобразителното изкуство всъщност са много подходящи за онлайн курсове. Такива са дигиталната илюстрация, софтуерните курсове, курсовете по дизайн, история и др. В такива случаи онлайн обучението помага на учителят лесно да демонстрира, а ученикът лесно да приложи на момента новите знания и да зададе въпроси, там, където среща затруднения. Онлайн обучението позволява с много малко техника лесно да се споделят филми, презентации и други материали, които всички участници да виждат еднакво добре и до които да имат достъп по всяко време.

Някои от плюсовете при обучението по рисуване онлайн
 • ученикът не губи време да пътува до мястото на провеждане и му остава повече време за практика извън урока
 • човек може да се включи в курс, независимо дали се провежда в неговото населено място или не
 • по срамежливите ученици се чувстват по-спокойни
 • лесно се споделят в реално време визуални материали
 • ученикът винаги може да се върне към примерите, дори и след като урокът е приключил
 • ученикът може по всяко време да потърси преподавателя или да сподели с останалите в групата своите въпроси, напредък
 • учителят може да демонстрира, по дигитален път, какво може да се подобри в една рисунка, без реално да рисува върху нея и да я променя
 • учителят може лесно да покаже алтернативни решения на проблеми, които иначе е трудно да демонстрира: например как ще изглежда рисунката, ако се уголеми.

Кое е трудно да постигнем онлайн?

Снимка Joshua Hoehne в Unsplash

Не винаги обаче учениците използват софтуер за да рисуват. Най-лесни и достъпни са именно традиционните материали-обикновения молив и лист хартия. В този случай преподавателят не може да наблюдава ученика в практическата част. Това създава затруднения, защото проблемите в една рисунка може да идват от липса на опит или знания, но и от грешна техника. Дори най-елементарното хващане на молива може да се окаже причина за затрудненията. Когато не можем да видим КАК ученикът рисува, трябва да правим догадки за това ЗАЩО рисува по този начин. Това е по-малък проблем при чуеници с повече опит, но ако “хващате молив за пръв път”, трябва да сте сигурни, че учителят има нужния опит да види къде бъркате дори и да не сте в стаята. Поради същата причина по-трудно се преподават нови и непознати техники и материали.

“Проблемите в една рисунка може да идват от липса на опит или знания, но и от грешна техника.”

Някои от минусите при обучението по рисуване онлайн
 • преподавателят трудно може да види технически грешки, които идват от самият процес
 • преподавателят трудно да преценява емоционалното състояние да ученика
 • снимането на рисунки с телефон може да даде изкривена или непълна представа за рисунката.
 • ангажирането в дискусии става по-трудно
 • форматът не помага на децата да развиват някои социални умения

Как ние решаваме тези проблеми?

Снимка Tamanna Rumee в Unsplash

На първо място трябва да уточним, че повечето курсове на Манга Академия не са просто курсове по рисуване. Те не целят усъвършенстването на добрата техника, макар че тя е важна част от нашия процес. Акцентът тук е върху визуалното разказване на истории и предаване на идеи. Един кандидат-студентски курс например е много различен, защото там техническите умения за боравене с материалите са от голямо значение. По подобен начин се различава и една творческа занималня за деца, където акцентът е върху комуникацията и експериментът с различни материали.
Ето някои начини, по които ние решаваме проблемите на онлайн обучението:

 • Приемаме използването на графичен таблет в курса и помагаме за решаването на техническите проблеми при ползването му. Учениците, които рисуват дигитално могат да споделят своя екран с нас и ние да виждаме процеса им в реално време.
 • Балансираме задачите: имаме сравнително кратка лекционна част за сметка на дискусии, практика и екипни задачи. Разнообразявайки ритъма на работа помагаме на участниците да останат въвлечени и съсредоточени в процеса.
 • Учениците снимат и споделят, а ние разглеждаме и коментираме всяка една рисунка
 • Изграждаме правила на комуникация и изслушване, вместо да изискваме заглушен микрофон. Насърчаваме учениците през цялото време да се включват естествено в разговора.
 • Създаваме задачи, които изискват екипна работа и различни видове комуникация между учениците-разговор, видео, чат.
 • Създаваме задачи, които насърчават активното използване на почивките: например да се открие даден предмет, книга и др.
 • Максимално включваме учениците в разговора-в лекционна част, в дискусиите, в обсъждането на рисунките. Честия вербален контакт ни позволява да преценяваме дали са ангажирани, уморени, да опознаем характера им.
 • Работим в малки групи, макар онлайн обучението да ни позволява почти неограничено присъствие. така всеки ученик има възможност да се включи и да получи обратна връзка.
 • Провеждаме игри и създаваме проекти с учениците извън курсовете. така ги насърчаваме да комуникират не само с учениците от собствената група, а с целия “поток”.
 • Записваме кратки видео инструкции за работа с традиционни материали

Курсовете на Манга Академия не са просто курсове по рисуване. Акцентът тук е върху визуалното разказване на истории и предаване на идеи.

В заключение

Онлайн курсовете по рисуване понякога с право будят резерви у родители и ученици. Заради практическата им насоченост, провеждането им има някои трудности. Преподавателят и организаторите трябва да са специално мотивирани и да имат предвидени методи, с които да решават проблемите. В зависимост от целите и съдържанието на курса, тези проблеми могат да се окажат трудно решими или пък незначителни. Затова е необходимо да разберете какъв е фокусът на дадена програма и как програмата и преподавателите използват онлайн формата в свой плюс.

Урокът по рисуване не представлява необяснима магия-той има също толкова ясно дефинирани цели и методики като всеки друг предмет. Ако целите и методите са съобразени с формата няма причина, поради която да не може да се проведе пълноценно онлайн обучение.

Все още съществуват предизвикателства и в нашата програма-в момента например трудно запознаваме учениците с някои материали и техники, типични за класическия комикс. Въпреки това работим усилено върху тях и вярваме, че с повече креативност и желание можем да създадем един ангажиращ и истински полезен комикс курс.

Анна Цочева

Анна рисува комикси от 2003г. и от тогава не е спирала. Участва в множество международни работилници за илюстрация и комикси( с Pam Smy, Yuko Shimizu, Mattias Adolfsson, Scott McCloud), както и в редица изложби у нас. По настоящем е администратор на “Манга Академия”, но се подвизава и като аниматор.

Сподели

Копирай линка за споделяне

Копирай